Witamy na stronie Kościoła Jezusa Chrystusa w Werbkowicach

Jesteśmy niezależnym kościołem zarejestrowanym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 16.09.1993r. pod numerem 79/1993.

Każdy z nas doświadczył w swoim życiu mocy ewangelii (dobrej nowiny) i tym co otrzymaliśmy z łaski od Boga chcemy dzielić się z innymi.

Na tej stronie znajdziesz informacje, które pozwolą Ci zrozumieć Boży plan zbawienia oraz dowiesz się co Jezus zapisał Ci w Swoim Testamencie.
Otrzymałeś dziedzictwo ale nigdy nie staniesz się właścicielem tego co jest Ci zapisane jeżeli nie przeczytasz testamentu. Czy pomyslałeś, że biblia jest testamentem w pełnym znaczeniu tego słowa. Po drugie musisz wyrazić swoją wolę; Tak chcę lub Nie dziękuję. Po trzecie musisz spełnić wymogi autora testamentu, które przedstawia 9 werset 10 rozdziału Listu do Rzymian
"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim,  że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz".
Przyjecie zbawienia i wszelkiego dziedzictwa, które jest w Jezusie Chrystusie, Jezus nazywa nowonarodzeniem. Ewangelia Jana 3 rozdział 3 werset
"Zaprawdę, zaprawdę mówię ci, jeżeli ktoś nie narodzi się ponownie, nie bedzie mógł ujrzeć królestwa Bożego".

Jeśli powiedziano Ci, że urodziłeś sie w wierze to niestety oszukano Cię. Każdy człowiek rodzi się w grzechu i wszyscy potrzebują zbawienia, które jest tylko w Jezusie Chrystusie.
List do Rzymian 3/23-24
"Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I sa usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie"

Jeżeli chcesz zobaczyć jak funkcjonujemy w praktyce zapraszamy Ciebie na nasze nabożeństwa w każdą niedzielę o godzinie 10oo w budynku Kościoła Jezusa Chrystusa w Werbkowicach ulica Przemysłowa.Ogłoszenia

Dnia 2-10-2011  godzina 17.00  Seminarium
z Pastorem Sang Yee Nam.


Wykłady odbywają się w budynku kościoła w Werbkowicach ul. Przemysłowa.
Serdecznie ZAPRASZAMY